evroekspres.com» ИСТОРИЯ

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ

Заложните къщи се зараждат още в

средновековието. През XV век в

Италия францисканците създават

първите заложни къщи. Чрез своята

организация Monte de Pietà (Връх на

милосърдието) те предлагат на

голямата част от населението –

бедни и нуждаещи се, възможност

срещу залагане на ценна вещ да

получат заем при честни условия.

Целта на францисканците е да

подпомагат хора в нужда и да ги

предпазят от прекалено високите по

това време лихви на лихварите.

Първата заложна къща е основана

през 1462 в Перуджа, Италия.